İnteraktif Hosting Ana Sayfa

Alan Adı Tescili                        ALAN ADI TESCİL ÜCRETLERİMİZ

Firmanızın/ şahsınızın alan adı (DNS) kaydı bulunmuyorsa, böyle bir kaydın yapılması için öncelikle alan adınızın sorgulamasını yapınız. Almayı düşündüğünüz bir alan adı sizden önce başka bir kuruluş tarafından, alınmış olabilir. Bu nedenle alınıp alınmadığını kontrol edin. Kuruluşunuz için düşündüğünüz alan adı başka bir kuruluş tarafından alınmış ise yeni bir alternatif düşünmenizi işlemlerin hızlı yapılması açısından tavsiye ederiz.

Alan adı almak için bize başvururken ayrıca şirketinizin/ kurumunuzun tam resmi adını, adresini, telefon+faks numaralarını ve yetkili kişi ismini bize bildirmeniz gerekmektedir. Alan adı tescilleri için bizimle bağlantı kurunuz.

Hal hazırda tescilli bir .tr alan adının Interaktif Hosting sistemine taşınması işlemi için Alan Adı başvuru formu ile birlikte İdari Sorumlu Değişikliği Formunu basıp doldurup bize fakslamanız yeterlidir.

Bir .tr alan adının Tescil edilerek, Interaktif Hosting sistemine taşınması işlemi için Alan adı Başvuru Formu ile birlikte Alan Adı Tahsis Formunu basıp doldurup bize fakslamanız yeterlidir.

1. Uluslararası Domain Tescili:
Tescil işlemini uluslararası İnternic kuruluşu yapmaktadır. Örnek: www. firmaismi.com veya www. firmaismi.net veya www.firmaismi.org (tescil için belge istenmemektedir, ilk gelen alır mantığı geçerlidir).
2. Yerli Domain Tescili:
Tescil işlemini Orta Doğu Teknik Üniversitesi yapmaktadır. tr uzantılı alan adları için istenen belgeler hakkında bilgi için aşağıdaki programı kullanınız

ALAN ADI: www.firma_adı.
KİMLER İÇİN ?
BELGELER:

        Yapılan her alan adı başvurusu için (.gen.tr alt alanı dışında kalan diğer tüm alt alanlarda) uygun bir tescil belgesi (ticari tescil, patent tescili, tüzük, kişisel kimlik vb.) aranır. Bu belgeyi Alan adı Başvuru formu ile birlikte en kısa zamanda bize fakslamanız gerekir. Başvuru sırasında alınmayan belgeler daha sonradan (değerlendirme sırasında ve/veya itiraz durumunda) tescil mercii tarafından istenebilir.


Yapılan her alan adı başvurusu için (.gen.tr alt alanı dışında kalan diğer tüm alt alanlarda) uygun bir tescil belgesi (ticari tescil, patent tescili, tüzük, kişisel kimlik vb.) aranır. Bu belgeyi Alan adı Başvuru formu ile birlikte en kısa zamanda bize fakslamanız gerekir. Başvuru sırasında alınmayan belgeler daha sonradan (değerlendirme sırasında ve/veya itiraz durumunda) tescil mercii tarafından istenebilir.

İnteraktif Hosting, arama.com , aramaLabs, Arama Hosting Para Bilgi Teknolojileri Ltd. projeleridir.