İnteraktif Hosting Ana Sayfa

Ağ Tasarımı ve Projelendirme

Projelerin tasarım aşamasında görev alan İH Ağ Destek Birimi, farklı konularda deneyimli uzmanlardan oluşmaktadır. İH, ihtiyaçların belirlenmesi, teknolojilerin ve çözümlerin değerlendirilmesi, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözümlerin üretilmesi aşamalarında müşterilerine projelendirme hizmetleri sunmaktadır.

Tasarım aşamasında, müşterinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilme yeterliliği, ulusal ve uluslararası standartlar, Türkiye koşullarına ve mevcut altyapıya uygunluk, yüksek performans, kararlılık, güvenlik ve süreklilik de dahil olmak üzere çeşitli açılardan değerlendirme yapılmakta ve kapsamlı bir çalışma neticesinde optimum çözümler önerilmektedir.

İH Ağ Destek Birimi çalışanları, her zaman ve koşulda müşteri için optimum çözümü sunabilmek amacıyla, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve uzmanlık alanlarıyla ilgili eğitimlere katılmaktadırlar. Bu süreçte teknik bilgi birikiminin yanı sıra, geçmişte gerçekleştirilmiş projelerin sağladığı deneyimlerden yararlanılmaktadır.

İnteraktif Hosting, arama.com , aramaLabs, Arama Hosting Para Bilgi Teknolojileri Ltd. projeleridir.