İnteraktif Hosting Ana Sayfa

Ağ Ürünleri Temini ve Kurulumu

Tenel olarak müşteri lokasyonlarında bulunan yazılım ve donanımların müşteri standartlarına uygun olarak kurulması, birbirlerine bağlanması ve oluşan sistemin çalışır duruma getirilmesi için yapılması gereken hizmetleri kapsar. Yazıcıların tanımlanması, yedek server kurulması ve tanımlanması, cihaz değişimi ve donanım, yazılım upgradeleri, kablolama, aydınlatma, sistem odası yapımı gibi, sistemin işlemesine direkt olarak etki etmeyen, ancak bir bütün olarak bilişim faaliyetinin sürdürülmesini sağlayan temel hazırlıklar da bu kapsam dahilinde ele alınmaktadır.

İnteraktif Hosting, arama.com , aramaLabs, Arama Hosting Para Bilgi Teknolojileri Ltd. projeleridir.