İnteraktif Hosting Ana Sayfa

EMAIL HİZMETLERİ

Tüm insanlığın olduğu gibi ticari hayatın da en önemli öğesi, kuşkusuz ki haberleşmedir. Başta Internet olmak üzere, bilgi teknolojilerinin hayatımıza girmesi, insanların bilgiye en hızlı ve en kolay yoldan, ulaşabilmelerine olanak tanımıştır.

E-mail sözcük olarak elektronik postanın ingilizce kısaltmasıdır. Internet'in sunduğu ilk avantajlardan ve artık en önemlilerinden biri e-mail ile haberleşebilme kolaylığıdır. Internet'i kullanan herkesin bu haberleşme teknolojisinden faydalanabilmesi için mutlaka bir e-mail adresi edinmesi gerekmektedir.

E-mail ile haberleşme getirdiği yeniliklerle posta, telefon, telgraf, fax gibi öğelerin yerini almaya baslamış, özellikle ticari hayata hız kazandırmıştır.

Peki e-mail ile haberleşme neden bu kadar önemlidir, neden herkesin bir e-mail adresi sahibi olması gerekmektedir, getirdiği yenilikler nelerdir ?

  • E-mail bütün dünya için geçerli en ucuz haberleşme teknolojisidir.
  • E-mail en hızlı haberleşme araçlarından birisidir.
  • Kullanimi son derece kolaydır.
  • İçeriği diger haberleşme şekillerine göre en zengin olanıdır. Bir e-mail, içerdigi yazılı metin yanında ses, animasyon, grafik gibi ögeleri de bünyesinde barındırabilir.
  • E-mail ile haberleşme güvenilirdir. Internet üzerinde her an hazır bulunan posta kutunuz siz Internet'e bağlı olmasanızda size e-mail gönderilebilmesini sağlar.
  • GeliŞmeye, yenilenmeye en açık haberleşme şekli e-mail'dir.

  • Bu avantajlardan en iyi şekilde yararlanmak, internet'in sunduğu bu yeniliklerinden faydalanmak için, İnteraktif ile temasa geçmeniz yeterlidir.

    İnteraktif Hosting, arama.com , aramaLabs, Arama Hosting Para Bilgi Teknolojileri Ltd. projeleridir.